EU Sklad
SLHR
EU Sklad
SLHR
DomovO nasComputerLand GroupNovice podjetjaZaposlitevKontakt
Redragon

PRAVILA AKTIVNOSTI »5 let garancije« (2 leti redne + 3 leta dodatne garancije) za Redragon periferne naprave, in sicer miške, tipkovnice, slušalke, mikrofone, kontrolerje, igračkarske (gaming) komplete, napajalnike, izdelke za PC modding, svetlobne letve, USB zvočne kartice in dodatke za PS4 (PS4,XBOX,Switch) (vsi modeli so navedeni v dodatku A). Aktivnost velja za zgoraj navedene naprave kupljene od 01.09.2023 in velja do preklica.

1. DAJALEC GARANCIJE - GARANT / ORGANIZATOR

Organizator aktivnosti 5 let garancije (2 leti redne + 3 leta dodatne garancije) za Redragon periferne naprave, in sicer miške, tipkovnice, slušalke, mikrofone, kontrolerje, igračkarske (gaming) komplete, napajalnike, izdelke za PC modding, svetlobne letve, USB zvočne kartice in dodatke za, ki velja za zgoraj navedene naprave kupljene od 01.09.2023 in velja do preklica je COLBY d.o.o., Ob Dravi 6, 2000 Maribor, matična številka 5721938000 davčna številka 45877769

Aktivnost se bo odvijala v skladu s temi pravili (»Pravila«), ki so obvezna za vse sodelujoče. Garant si pridružuje pravico do sprememb Pravil v času aktivnosti in bo to javno objavil.

2. SODELUJOČI TRGOVCI / IZDELKI

Aktivnost je organizirana in velja pri trgovcih v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaška , ki sodelujejo v aktivnosti, vključno s spletnimi trgovci. V aktivnosti sodelujejo naslednje naprave znamke Redragon:

Podroben seznam vseh modelov, vključenih v aktivnost 5 let garancije, se nahaja v dodatku št. A teh pravil. V aktivnosti ne sodelujejo podloge za miško znamke Redragon

3. ČAS TRAJANJA AKTIVNOSTI

Aktivnost se začne s 1.9.2023 in traja nedoločen čas V času aktivnosti je kupljene naprave potrebno registrirati na spletu https://redragon.colby.si/sl/registracija/ najkasneje mesec dni (30dni) po nakupu.

4. SODELOVANJE

Pravico do sodelovanja imajo vse fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali Republiki Hrvaški, ki so dopolnile 18 let do 1.9.2023 in pravne osebe z sedežem podjetja v Republiki Sloveniji ali Republiki Hrvaški.
Udeleženci morajo registrirati nakup svojih naprav na spletu, izpolniti osebne podatke ali podatke o podjetju, podatke o napravi in priložiti JPG datoteko računa, skupaj z JPG datoteko serijske številke na napravi.

5. POGOJI SODELOVANJA

Kupec, ki je v času aktivnosti kupil napravo Redragon, vključen v aktivnost, lahko pridobi 5 let garancije za kupljeno napravo (2 leti redne + 3 leta dodatne garancije) tako, da v roku mesec dni (30dni) po nakupu registrira kupljeno napravo na spletni strani: https://redragon.colby.si/sl/registracija/ Če so izpolnjeni vsi pogoji in pravilno vneseni osebni podatki, bo udeleženec v času 10 delovnih dni po registraciji naprave na e-poštni naslov dobil potrdilo o 5-letni garanciji (certifikat). Za koriščenje potrdila o 5-letni garanciji mora biti potrdilu priložen originalni račun o nakupu naprave v aktivnosti. Račun za napravo, kupljen v času aktivnosti, je dokaz o nakupu in potrdilo o 5-letni garanciji ne velja brez računa.

Za dodatno garancijo (3) let veljajo enaki pogoji, kot so navedeni pod pogoji splošne garancije, ki ste jih dobili ob nakupu izdelka.

6. KAKO DELUJE?

Za sodelovanje v aktivnosti in da bi kupec dobil potrdilo o 5-letni garanciji, mora kupec:

  1. Kupiti napravo Redragon, ki je vključena v aktivnost pri trgovcu v Republiki Sloveniji ali republiki Hrvaška (seznam vključenih naprav je v Dodatku A) in
  2. Izpolniti spletno registracijo kupljene naprave na spletni strani https://redragon.colby.si/sl/registracija/ . V 10 delovnih dneh od spletne registracije naprave bo organizator kupcu poslal potrdilo za 5-letno garancijo za kupljeno napravo v elektronski obliki. Potrdilo je veljavno samo, če ob uveljavljanju 5-letne garancije imetnik potrdila priloži tudi račun, iz katerega je razviden nakup naprave; v takem primeru daje potrdilo imetniku enake pravice kot izhajajo iz garancijskega lista, priloženega kupljeni napravi, ki velja 2 leti. Udeleženci aktivnosti imajo pravico, da kupijo več kot eno napravov aktivnosti in z vsako napravo sodelujejo v aktivnosti.

7. POGOJI ZA PRIDOBITEV POTRDILA O 5-LETNI GARANCIJI

Za pridobitev 5-letne garancije morata biti izpolnjena sledeča pogoja:

  1. nakup mora biti opravljen v času trajanja aktivnosti, kupljena mora biti vsaj ena naprava Redragon, vključena v aktivnost pri trgovcu v Republiki Sloveniji ali Republiki Hrvaška, ki sodeluje v aktivnosti (seznam vključenih modelov je v Dodatku A)
  2. naprava mora biti registrirana na spletni strani https://redragon.colby.si/sl/registracija/ v skladu s temi pravili.

Kupec ne prejme potrdila o 5-letni garanciji v naslednjih primerih:

8. ODGOVORNOST

Organizator aktivnosti ni dolžan poslati potrdila o 5-letni garanciji v elektronski obliki, če:

Organizator ne nosi odgovornosti za nobeno škodo, ki bi nastala kot posledica udeležbe v aktivnosti ali zaradi tega, ker potrdilo o 5-letni garanciji ni bilo izdano ali prejeto vsled okvare oz. nepravilnega delovanja komunikacijskega omrežja, aplikacije ali komunikacijske opreme, vključno z elektronsko pošto udeleženca. Organizator ne odgovarja za točno vnesenih podatkov v spletno mesto.

9. STROŠKI

Stroški organizacije aktivnosti in pošiljanja potrdila o 5-letni garanciji v elektronski obliki bremenijo organizatorja. Udeleženec krije tiste stroške sodelovanja v aktivnosti, ki mu nastanejo zaradi njegove udeležbe.

10. VELJAVNO PRAVO

Za to aktivnost velja pravo Republike Slovenije.

11. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za izvedbo aktivnosti in izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in druge potrebne komunikacije skladno z izjavo o varstvu podatkov, ki je dostopna na http://www.colby.si/varstvo-podatkov/ Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov je COLBY d.o.o., Ob Dravi 6,2000 Maribor. Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo, so kontaktni podatki sodelujočih v aktivnosti: ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonska številka. Sodelujoči v aktivnosti v okviru spletne prijave nakupa podajo izrecno privolitev za obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov z namenom sodelovanja v aktivnosti in za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in druge potrebne komunikacije. Podatki se obdelujejo, dokler posameznik privolitve ne umakne.

Obvestila o akcijah in reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila. Pošiljatelj mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne prejema reklamnih sporočil ter obvestil o akcijah, bo ponudnik brezpogojno upošteval.

12. DOSTOPNOST PRAVIL

Pravila aktivnosti in dodatek A bodo v času aktivnosti dostopna na spletni strani https://redragon.colby.si/sl/registracija/ in naslovu COLBY d.o.o., Ob Dravi 6, 2000 Maribor